Altijd bij de tijd met RSS.

Met RSS wordt je automatisch op de hoogte gehouden van nieuwtjes en weetjes welke jezelf kunt instellen. De meeste nieuwspagina's gebruiken RSS zodat je nagenoeg direct op de hoogte gehouden wordt wanneer er een nieuw item op de pagina wordt geplaatst. Desgewenst kun je dan op de kopregel klikken om het volledige artikel te lezen in de reader, dan wel de standaard browser.

Ook "timsa's DVD collection" verzorgt een zogenaamde "RSS feed" zodat je niet meer hoeft te kijken of er nieuwe DVD's zijn aangeschaft, maar je wordt hiervan op de hoogte gehouden.

Voorwaarde is wel dat je een RSS-reader hebt geïnstalleerd. Zo'n reader is geheel gratis. Meer informatie over RSS, alsmede de plek om de RSS reader te downloaden is http://www.rssreader.nl

Kopieer deze link (http://www.timsa.nl/dvd/dvdrss.xml) naar het klembord en plaats deze in je RSS-reader. Daarna zul je geen nieuwe DVD (in timsa's DVD collection) meer missen…